ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่โฮมเพจของ บริษัท วังทองผลพืช จำกัด

3 08 2010

บริษัทวังทองผลพืช จำกัด เป็นหนึ่งบริษัท ที่อยู่ในเครือสหพัฒนพิบูล ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภครายใหญ่ของคนไทย  เพื่อดำเนินกิจการในการผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปทางการเกษตร เช่น ขิงสด และขิงแปรรูปเป็นหลัก  ปริมาณการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ใช้ขิงจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศ 100% ในภาคหนือ มีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับส่งออกไปยังต่าง ประเทศ ได้แก่ ตลาดประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป กว่าร้อยละ 90 รวมมียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี